fredag 18 juli 2014

Internetskatten borttagen!

Min avanmälan till radio- och TV-tjänst:

"Hej, enligt den nya domen saknar jag TV-mottagare. I mitt hushåll har vi datorer, plattor och mobiler med internet men saknar helt TV-mottagare. Jag avanmäler mig härmed från radio- och TV-avgiften. Jag önskar dessutom få återbetalning av avgiften jag erlagt eftersom avgiften nu i efterhand visat sig vara olaglig. Orättfärdig och odemokratisk har er nya internetskatt varit hela tiden. Sen är det problematiskt att SVT och SR har en gräddfil in i medborgarnas fickor genom särlagstiftning som gynnar den statliga mediekoncernen ekonomiskt och missgynnar alla konkurrenter. När det gäller webbtjänster/streaming är det också märkligt att andra med betydligt färre betalande kunder under samma period tagit 79kr/månad för bl.a. kvalitétsserier via reklamfria streamingtjänster medan ni år ut och år in tagit mer än dubbelt så mycket betalt av betydligt fler kunder. Låt gå för att markbunden TV kan vara dyrt att driva, men det blir då väldigt märkligt att man som datorägare tvingades betala ett så extremt mycket högre pris för en sämre tjänst som man inte ens ville ha. De få gånger jag kollat på SVTplay har mestadels varit melodifestivalen och eurovision, men då har de tekniska problemen varit så stora att videokvalitén varit undermålig och det har varit avbrott i tjänsten ofta flera gånger per program. Alltså har den enda grej jag egentligen varit intresserad av att betala för varit plågsam att kolla på, då blir den supermycket högre avgiften ännu mindre motiverande att betala. Eurovision song contest har jag i flera år fått kolla på via den danska tjänsten eurovision.tv/octoshape för att SVTplay inte fungerat tillfredsställande, det är pinsamt. Om ett danskt företag lyckas streama till hela Europa borde väl SVT klara av att streama till Sverige?"

För några dagar sedan fick jag ett par tusen kronor tillbaka. Det är skönt att juristerna i högsta förvaltningsdomstolen hade lite råg i ryggen när politikerna inte hade vett att stoppa SVT:s maktmissbruk. Det är ändå helt politiskt tillsatta styrelser för SVT, SR, m.fl. så politiker hade den högsta makten i bolagen, och riksdagen har dessutom den lagstiftande makten och både regering och riksdag har en hög informell makt över bolagen. Det har varit ett märkligt odemokratiskt spel med medborgarnas pengar. Jag har dessutom valt att avstå från att ha TV för att jag inte vill gynna den statliga politiskt korrekta uppläxningsmaskinen ekonomiskt, för jag upplever att den tonen finns i SVT trots att den inte borde finnas där. Demokrati handlar om att makthavarna lyssnar på väljarna och kommer fram till genomförbara kompromisser som tar hänsyn till väljarnas åsikter, inte att de som har makt förmedlar sina åsikter till folket genom att påverka vad som ska föras ut till barn och väljare genom skola och TV, det är direkt antidemokratiskt ur mitt sätt att se det och är ett pågående maktmissbruk som flera generationer levt med. Det är en rest av att vi tidigare var en diktatur som gradvis övergick till demokrati med högt inslag av socialism. I länder med starka frigörelser i form av revolutioner och liknande kan man se att banden till statsförtrycket klippts starkare och man har högre frihetsideal. Överlag är det problematiskt när det läggs på medborgarna nya avgifter och skatter utan att medborgarna tillfrågas, det är inte demokratiskt. I TV-licensplågan för internetanvändare fick frågan inte ens debatteras inför ett val och avgöras genom beslut i riksdagen utan det var ett direkt intrång i medborgarnas plånböcker utan demokratisk förankring.

Jag är glad att internetskatten äntligen är borta nu! Det lär nog inte dröja så länge innan TV som fenomen försvunnit, för snart är nog de flesta personer mer intresserade av saker som är streamade på beställning. För visst är det bättre att kolla på det man vill se när man vill se det? Då kommer det att handla ännu mer än idag om vem som lyckas producera det material som folk vill titta på, istället för att ansvariga väljer ut vad som ska visas vid de tider på dygnet när det finns många potentiella tittare i syfte att förmedla ett budskap och påverka massorna i en viss riktning.

Jag lever redan i den typen av frihet sedan några år, och jag tycker att det är så skönt att inte andra styr vad jag ska titta på och när! Det måste upplevas för att förstå hur skönt det är!

fredag 23 maj 2014

Valen 2014 blir första gången sedan 2006 då jag inte kandiderar i val

I oktober deltog jag i den interna provomröstningen i Moderaterna inför rangordningen till valsedlarna 2014 för kommun och landstinget. I slutet av november bestämde jag mig dock tillslut för att inte kandidera i valen utan att ha en liten paus. Jag vill tacka de dryga 30-tal personer som röstade på mig i det interna och externa provvalet. Det värmer i hjärtat att få stöd från både medlemmar och väljare när man är ny medlem i ett parti!

Anledningarna att jag backade ur valen var flera:
- För att kompensera för att man tidigare varit aktiv i ett konkurrerande parti bör man enligt min mening som ny kandidat i ett nytt parti(M) vara mer aktiv än andra kandidater, det är min målsättning som jag tycker är rimlig. Jag är småbarnsförälder och föräldraledig, min fru siktade in sig på att kandidera till riksdagen , därmed betyder det att jag kommer få dra ner betydligt på min politiska aktivitet under valåret 2014 för barnens bästa. Det går alltså inte ihop med min första målsättning om högre aktivitet som ny kandidat, och det var mer taktiskt att vänta.

- Opinionssiffrorna för Alliansen har sett sådär ut senaste året, vilket betyder att jag i så fall hade kandiderat för ett parti och block i stark motvind. Om valresultatet blir lägre från ett val till ett annat så försöker partier ofta hitta syndabockar och göra sig av med folk i ren ilska, oavsett om det är personer eller politik som behöver förbättras. Jag var inte beredd att riskera att bli en av många påhittade syndabockar som ska offras för att medier och väljare ska se att partiet tar tag i opinionsproblemen. I M upplever jag att det är utförd politik och ideologisk förankring som behöver förbättras, för man har bra folk i partiet och många duktiga ledarpersonligheter med kloka idéer.

- När opinionssiffrorna är svaga för Alliansen, så behöver man en valrörelse som ska handla om de politiska frågorna på respektive nivå. Då bör ett parti av taktiska skäl inte hantera frågor kring varför personer som bytt parti fick kandidera i valet, utan då bör man fokusera på att marknadsföra sin politik på alla 4 beslutsnivåer och på att föra fram attraktiva reformförslag på sin egen regeringspolitik. Hur ska skolan bli bättre? Hur ska sjukvården bli bättre? Hur ska vägnätet bli bättre? Hur ska integrationen bli bättre? Hur löser man den stora bostadsbristen i städerna som gör att ungdomar inte kan flytta hemifrån? Hur löser man den höga arbetslösheten bland ungdomar och invandrare? Hur ska samarbetet inom EU kring den interna marknaden bli bättre för att öka export och import mellan länderna? Hur ska Sverige kunna dra mer nytta av att vara med i EU? Hur kan man underlätta den administrativa bördan för företag och nyanställning av personal i mindre bolag? Det är kring politiken som valrörelser bör handla, för det är det som i slutändan gör skillnad för befolkningen.

- Jag vill inte påverka valresultatet för M 2014, varken positivt eller negativt egentligen. Negativt skulle det kunna påverka om medier väljer att fokusera på att man tagit in en tidigare konkurrent på valsedlarna, den diskussionen tror jag dock skulle avta efter ett par veckor. Positivt skulle det kunna påverka om de lokala väljarna får en felaktig uppfattning av att mitt namn på valsedeln betyder att M öppnat upp för att börja fundera mer kring migrationsfrågorna, vilket tyvärr inte är fallet utan precis som 6 andra partier i riksdagen lämnar man fältet helt öppet för SD att locka alla väljare som är missnöjda med hur politikerna hanterat migrationsfrågorna trots att undersökningar i 30 år visat att moderatväljare i mycket hög omfattning vill se en lägre invandring. Reinfeldt verkar låst i frågan och det kommer sannolikt bli hans fall, och istället för att lyssna på väljare och medlemmar har han pressat moderatkommuner att börja ta emot flyktingar mot deras vilja. Jag tycker givetvis att det är ärovärt att ta emot flyktingar, det tror jag de allra flesta tycker i alla partier, men det är inte ett speciellt demokratiskt ledarskap och inte speciellt lyhört för medlemmarnas eller kommuninvånarnas vilja att pressa politiker uppifrån att helt byta ut sin politik efter ett val. Hur löser M problemen med massarbetslöshet bland invandrare, eller problemen med bilbränder och stenkastning? Genom att skicka ut glättig information om att asiater startar upp restauranger, ungefär så djupt är det nuvarande M-arbetet för att förbättra integrationen vilket är problematiskt eftersom företagsamma asiater sällan är bland de grupper som fastnar i bidrag. I förlängningen gör alliansens och vänsterblockets avsaknad av integrationsintresse att SD kan växa sig riktigt stora och med tiden skapa ett tredje politiskt block, som har en inriktning som kan bli väldigt olik nuvarande höger och vänster. Jag är djupt högerliberal och intresserad av migrationsfrågor eftersom jag själv bott utomlands 10 år i 5 länder, och gick med i M trots nuvarande avsaknad av politik inte tack vare och jag hoppas på ett "ännu nyare moderaterna" som vågar vara högerliberala och som minskar byråkratin i samhället och avskaffar bidrag, och som på ett pragmatiskt sätt tar itu med de svåra samhällsproblemen som vanligt folk utanför villaområdena upplever.

- Och sist men inte minst, under den korta tid jag var genuint politiskt oberoende (ofta kallat "vilde" i media) så upplevde jag hur oerhört skönt det var att få vara ärlig och slippa följa en "partipiska", det var skönt att kunna vara sig själv och att ärligt få säga vad man tycker i olika politiska frågor. När man är invald för ett parti så har man inte den friheten utan i de 8 riksdagspartierna idag har man alltid utfrysnings-, mobbnings-, avstängnings- eller uteslutningshotet emot sig, i media kallas det ibland "partipiskan". Det var så himla skönt att vakna på morgonen och känna att man var fri och lycklig, att jag funderade länge på om det kunde vara skönt med en paus ifrån den politiska miljön eller om jag skulle fortsätta. Man kan ju alltid ställa upp senare eftersom det konstant saknas nämndledamöter pga avhopp i alla partier. Jag ångrar inte att jag gick med i moderaterna på något sätt alltså, men en liten vilopaus från politiken kan vara skön känner jag och är inget jag kommer att ångra i längden. Jag gick med i KDU på 90-talet för att M på den tiden behövde en social röst i form av KD som komplement, nu är M mycket mjukare vilket jag tycker är väldigt positivt. Jag gick med i SD 2006 trots att det var ett ideologiskt svårt steg, för att jag ville påverka SD att bli ambitiösare och påverka Sverige genom att föra upp migrationsfrågorna och den svaga integrationen på den politiska dagordningen, jag lämnade när jag kände att mina mål var uppfyllda. Jag gick senare med i M 2012 för att det ideologiskt finns många högerliberala åsiktsfränder i partiet, och för att jag hoppas att partiet ska gå i en ännu bättre riktning vid nästa eller nästnästa partiledarbyte. Reinfeldt har varit jättebra på många områden, inte minst ekonomiskt för landet och när det gäller skattesänkningar till befolkningen, men det vore sannolikt bättre med ett byte snart till Tobias Billström eller Elisabeth Svantesson som genuint verkar ha ett intresse för vår tids största utmaning i form av migration , integration och dess tillhörande höga arbetslöshet, brottslighet och skolproblem. Det går inte att låtsas i all oändlighet som att frågan är oviktig av valtaktiska skäl, det straffar sig i längden i en demokrati att ignorera väljarnas verkliga problem även om svenska väljare verkar ha ett närmast oändligt tålamod med svikna vallöften och politiker som inte lyssnar på dem. Själv hade jag dock inte vågat styra på det sättet, jag tycker det är bättre att lyssna lite för mycket än lite för lite på väljarna.

Jag tycker att väljarna förtjänar en förklaring, och vill lägga ut texten på bloggen ärligt och öppet för alla att läsa så att det inte ska finnas några frågetecken. Ärlighet och öppenhet är bäst i längden, den politiska världen borde ha mer av det!

Jag hade inte fått någon respons eller indikationer åt något håll från valkommittéer när jag tog detta beslut, men när jag i slutet av november anmälde att jag drog tillbaka min kandidatanmälan fick jag höra av en person att jag sannolikt inte skulle ha blivit uppsatt på landstingsvalsedeln. Det var dock inte oväntat eftersom jag nyligen varit landstingsråd för ett konkurrerande parti i just det landstinget, så det var inget jag hade räknat med utan det var kommunen jag hade som mål. Nu njuter jag av en paus istället.

onsdag 2 oktober 2013

Internt provval i moderaterna fram till 2013-10-06

Inför nästa års val till kommun, landsting och riksdag så pågår nu ett provval i moderaterna fram till 6/10 där medlemmar och allmänhet får rösta på kandidater. Det är i första hand tänkt att vara en hjälp för partiets ansvariga på respektive nivå i rangordningen av kandidater på valsedlarna. På så vis kan man få reda på hur populära olika kandidater är. Provvalet är inte bindande för partiet utan de slutliga valsedlarna kan komma att se annorlunda ut än resultatet i provvalet.

Är du moderat sympatisör men inte medlem i partiet? Bor du i Örebro kommun och vill rösta på mig och andra kandidater i provvalet? Skicka då ett SMS till 71120 med ordet PROVVAL. Sedan får man en kod och kan logga in här och rösta på sina favoriter. Det finns ingen maxgräns för hur många man får rösta på, men en minimigräns på 5 per val. Varje röst på en person ökar dennes chanser att få hamna på valsedeln, men det finns ingen garanti för placering eller närvaro på valsedel i slutändan i ett provval.

fredag 12 juli 2013

Fortsatt handel med råvaror, bl.a. naturgas, platina och guld

Vid förra handelsuppdateringen så skrev jag att jag trodde på nedgång i guld, silver och swedish match, samt uppgång i naturgas. Swedish match nådde en stop-loss-nivå för några veckor sedan vilket betyder att den såldes automatiskt med förlust för att stoppa en potentiellt större förlust, bra men samtidigt jobbigt att förlora pengar. Naturgas, silver och guld har däremot utvecklats som jag trodde och det är skönt med lite klirr i kassan. Givetvis har jag handlat fler saker, men det fyller inte så mycket funktion att berätta att man vissa dagar handlat koppar, guld, S&P500, DAX30, olja, EUR/USD, USD/SEK, platina eller något annat. Det som är värt att rapportera om på bloggen är snarare sånt som är mer långsiktigt, som jag handlar på några månaders sikt eller mer. Då kan läsare som också handlar med värdepapper kolla på dessa och utvärdera om något kan passa in i deras handelsstil.

Min nuvarande "marknadstro" helt och hållet baserad på det tekniska system jag använder mig av:
- Jag tror att guldet kommer fortsätta att sjunka i värde realt, dollarns svängningar nedåt kan dock ge kortvariga uppgångar i guldet mätt i USD, men i reellt värde tror jag på nedgång i guldet både på kort och lång sikt. Förutsatt att inte värdet på USD (och SEK) kommer bete sig väldigt märkligt så finns det en stor potential att guldet kommer att falla mycket i värde.
- Jag tror att silvret inte kommer att sjunka lika kraftigt längre och byter det därför mot platina som har större potential att falla i värde snabbt. Det finns dock ingen garanti alls för att min "marknadstro" är rätt, men så är det ju alltid. I den mer kortsiktiga handeln kan jag dock tänka mig att sälja silver, men på ett halvårs sikt tror jag att platina har större chans att minska i värde och mitt system bygger på att räkna ut belöning/risk baserat på tekniska nivåer i grafer och således inte på känslor om att guld eller platina "är värdefulla".
- Jag tror på fortsatt uppgång i naturgas, inte därför att det måste bli så utan därför att det enligt mitt system ännu inte är värt att dumpa detta billiga värdepapper. Det kan dock vända inom någon månad till att naturgasen inte längre är köpvärd enligt systemet, och då kan vi eventuellt få bra nedgångar som är värda att handla istället. Naturgas sägs vara miljövänligare än bensin och diesel, men mindre miljövänlig än den energifattigare och betydligt dyrare kusinen biogas som brukar blandas in i fordonsgasen.
- Råoljan, både den "amerikanska oljan" och den "europeiska oljan" tror jag kommer att stiga i värde, men mitt system ger mig inte tillåtelse att börja köpa ännu. Kanske att någon annan har ett annat system som tillåter handel nu, och i så fall kanske vill utvärdera om oljan är köpvärd nu? Detta påverkar också oljebolags intjäning och därmed ibland deras aktier. Om ett par månader kanske jag själv får en köpsignal på oljan på längre sikt, men tills dess så handlar jag den ibland på daglig basis.
- I aktiendexen tror jag på fortsatt konstgjord uppgång lite till i USA genom sänkning av valutans värde, därefter inom ett halvår en kraftig nedgång. Det ska bli intressant att se vad som händer. Man kan kostnadseffektivt handla USA genom ETF:er, men även på många andra sätt. S&P500 är mitt amerikanska favoritindex, så sök efter det bland din banks ETF:er eller mini futures.
- I Kina tror jag på fortsatt nedgång även om mitt system inte ger klara besked gällande belöning/risk, men politiken i landet är inte transparent och korruptionen hög precis som i Ryssland så jag håller mig borta från att handla det landets index för närvarande. Men jag har gjort det förr och det kan möjligtvis hända igen att jag handlar något Kina-index, landet har potential att växa ekonomiskt och än så länge låter de utlänningar behålla sina pengar så jag kan bli frestad att handla där igen trots att jag egentligen inte indirekt vill stötta diktaturer och inte heller vill riskera att få mina små sparpengar konfiskerade genom kommunistiska förstatliganden. Men att "sälja" ett Kinaindex under en nedgång är däremot inte problematiskt ur kommunistaspekten. De olika Kinarelaterade index jag följer har olika namn och jag rekommenderar därför att söka efter China bland din banks ETF:er/CFD:er/mini futures om du själv har en marknadstro kring aktieindexet och vill investera/sälja.
- I Japan tror jag på en fortsatt ökad stigning i index genom fortsatt konstgjord andning genom att sänka valutans värde och dess eftereffekter. Betrakta dock att om man sänker en valutas värde med 30% och ett aktieindex då stiger med 40% så har ingen verklig värdeökning skett utan bara en priskorrektion, därmed får framtiden visa om en verklig värdeökning kommer ske genom de positiva effekter på exporten som den konstgjorda andningen gett och kommer att ge. Nikkei225 heter det japanska indexet som jag följer. Om ingen global kris bryter ut igen som drabbar tung industri så tror jag på reell uppgång i aktieindexet på två-tre års sikt. Tekniskt kan jag köpa indexet redan nu, men är tveksam eftersom uppgången inte är riktigt reell. Jag avvaktar med att köpa trots att graferna ropar köp, sannolikt gör jag ett misstag men jag kan inte följa japanska medier och läsa vad deras politiker och riksbank sysslar med och avvaktar lite till för att se hur pengaexperimentet utvecklar sig.

fredag 21 juni 2013

Negativa och positiva ekonomiska rekord två veckor i följd

Förra veckan slog jag ett personligt rekord! Jag förlorade ca -50% på en enda dag, en tung förlust! Denna tveksamma bragd är inget jag är stolt över, men min daytrading funkade helt enkelt inte med hur marknaden betedde sig den dagen och i efterhand insåg jag att jag tog för stora risker under den typen av handelsdag. Men likt fonder skötta av experter så har även vi småsparare svackor, perioder då vår typ av handel inte fungerar. Hade jag förlorat 50% tre dagar i följd hade jag i princip annullerat sparmedlen på depån, så det var ju skönt att det bara blev en dags storförlust.

Idag slog jag dock ett nytt personligt rekord! Jag tjänade ca +200% på en enda dag, en härlig vinst! Det känns skönt att ha utplånat förra veckans förlust genom att slå ett nytt positivt rekord denna veckan. Vissa dagar funkar min typ av daytrading helt enkelt bra, det är skönt.

Som många initierade säkert förstår är det inte aktier eller fonder jag handlade under mina två rekorddagar utan derivat, annars hade det rört sig om några få procent i rörelse på en dag.

Värdepappershandel är en riskabel syssla eftersom man kan förlora allt och egentligen få så mycket minus att man kan gå i personlig konkurs om man klantar sig rejält, men det är ännu mer riskabelt att inte syssla med värdepappershandel! Om man aldrig ägnar sig åt värdepappershandel har ju vi vanliga dödliga människor nästan ingen chans att bli rika, därmed är risken större när man låter bli att syssla med värdepappershandel eftersom risken att förbli en fattiglapp livet ut ligger nära 99% om man inte vågar. :-) Om man ägnar sig åt värdepappershandel av en typ som man behärskar så är sannolikheten stor att man en vacker dag blir rik på det om man fortsätter handla livet ut. Det är alltså definitivt värt att börja handla med värdepapper, allra helst i unga år.

Några gånger de senaste åren har jag gett mig i kast med att handla en typ av derivat som heter CFD, en extrem högriskprodukt där det är möjligt att förlora allt om man glömmer att ställa in stop loss (automatisk order för att skydda sig mot förlust). Därmed är det ett verktyg som bara kan rekommenderas för de erfarna eller för de som är beredda att förlora alla sparmedel på depån. Jag vill dock ändå nämna i korta ordalag hur produkten fungerar här på bloggen eftersom det är en populär produkt och det sker en del aggressiv marknadsföring, och visst finns det attraktiva fördelar med CFD:er även om riskerna är enorma. På mycket kort tid kan man teoretiskt sett bli superrik eller superfattig. Det är med denna typ av derivat jag fick förra veckans och denna veckans rekord.

Flera typer av derivat fungerar som när man köper hus, det gäller till exempel CFD:er, mini futures, warranter och certifikat/ETN/ETF med belåning. Husköp är en bra liknelse som de flesta förstår, så det är ett bra exempel. Man börjar med att kolla på marknaden efter ett hus och när man funnit något intressant så går man till banken för att få ett huslån. Banken kollar lite uppgifter och funderar sedan meddelar man att man inte kan bevilja ett lån på hela beloppet utan en del måste man betala ur egen ficka med sina sparmedel. Banken kanske lånar ut 85% och man betalar 15% ur egen ficka, man får alltså ett större och bättre hus än vad man egentligen har råd med. När man efter några år säljer huset så hoppas man att husets värde stigit så att man får mer betalt än man gav och därmed gör en liten vinst, ja kanske inte så liten i vissa fall utan det rör sig ju om miljoner kronor i vinst för dem som har tur när de säljer sina hus. Om man har otur så har husets värde sjunkit och man får istället en förlust som kan överstiga allt man äger och man får skamsen gå till socialen och tigga försörjningsstöd. Vid husköp tar både banken och husköparen en väldigt stor risk, belåningsgraden är i ovanstående exempel 85/15=5,7. Det är alltså över 5 gångers hävstång vid husköp! Alltså med 200000kr kan man köpa ett hus för drygt 1000000kr.

Ovan nämna derivat fungerar likadant, man tar ett mindre belopp ur sina sparmedel som insats och man köper t.ex. silver eller H&M och banken lånar ut ett större belopp så man kan köpa mer silver eller H&M än man annars hade kunnat. Man kan bl.a. köpa och sälja råvaror, aktieindex, aktier och valutapar på detta sätt. Hävstången varierar beroende på val av bank, instrument och underliggande, och jag har sett allt från 1,5 till 400 gångers hävstång. För CFD:er så är det vanligt med ca 20-200 gångers hävstång.

Låt oss säga att man vill köpa guld, och väljer ett certifikat med 2 gångers hävstång, då kan man för 2000kr köpa guld värt 4000kr. Om man istället väljer en CFD med 200 gångers hävstång kan man alltså för 2000kr köpa guld värt 400000kr och det är på så sätt som man kan ordna snabba rikedom eller snabb fattigdom inom loppet av någon månad. Derivat med så enormt hög hävstång passar alltså främst för daytrading. Låt oss säga att guldet stiger i värde under en dag till 402000kr, då har men med 2000 kr lyckats skapa sig en ganska god dagslön jämfört med ett vanligt jobb. Med certifikatet fick man den dagen bara 20kr i dagslön, vilket kanske räcker till en läsk i en automat. Det omvända gäller om man förlorar den dagen. CFD:er möjliggör alltså för "oss vanliga fattiglappar" att "dejtrejda" som om vi vore "rika knösar" i Londons finanskvarter och tjäna en dagslön på att någon aktie/råvara rör sig med någon halv procent under bråkdelen av en dag. CFD:er är alltså en helt klart användbar produkt och väl värd att använda i vissa situationer. Mina absoluta favoriter som jag använt mycket är dock mini futures, ETF:er och vanliga aktier, men CFD:er är roliga att använda och är ett bra sätt att få några sköna extraslantar om man bemästrar CFD-handelns svårigheter.

onsdag 24 april 2013

Guld, silver, naturgas och swedish match

Jag ägnade mig häromdagen åt att spekulera lite mer i råvaror. Just nu tror jag på fortsatt nedgång i flera metaller. Eftersom man måste välja ut några så satsar jag på nedgång i ädelmetallerna silver och guld.
Jag behåller min tro på uppgång i naturgas och nedgång i swedish match.

Det finns flera olika sätt att spekulera i råvaror och aktier. På medellång sikt, 2-12 månader som jag tror det blir i dessa fall, så föredrar jag att använda mini futures som både har en viss hävstång och samtidigt skyddas av inbyggd stop loss så att man inte kan förlora allt även om man spekulerat fel.
Nu får tiden utvisa om jag kommer att tjäna pengar eller förlora pengar på dessa spekulationer, men hitintills har jag tjänat pengar på naturgas och swedish match och det är sannolikt att det fortsätter på den vägen även om ingen med säkerhet kan veta hur framtiden blir.

Att ägna sig åt värdepappershandel medför en risk att förlora pengar så det är inget att rekommendera för trygghetsnarkomaner, men att inte ägna sig åt värdepappershandel medför samtidigt en oerhört stor risk att aldrig bli rik eller ekonomiskt självständig. Därmed ser jag det som positivt om alla som har möjlighet tar chansen att lära sig mer om ekonomi och värdepappershandel även om det är svårt och tidskrävande. Alternativa sätt att tjäna en bra slant är att köpa hus i finare områden i större städer där värdestigningen överstiger alla kostnader, och alternativ nr 2 är givetvis att satsa stenhårt på karriären t.ex. genom att bli chef, expert eller att starta företag. Dessvärre har inte alla möjlighet att ägna sig åt dessa två alternativa sätt att få en god ekonomisk utveckling, MEN ALLA kan spara i värdepapper och därmed få en relativt god chans till ökad ekonomisk frihet. Det enklaste sättet att börja spara är att köpa några billiga indexfonder på mycket lång sikt och det klarar i princip alla och klarar man det inte så kan man be bankpersonalen om hjälp. Vill man få lite mer intellektuell utmaning och snabbare värdestigning så handlar man på kort till meddellång sikt med väl valda system och med anpassad riskhantering. Vill man dessutom öka risk och få möjlighet till större vinst så kan man lära sig att använda olika derivat, men det är svårt och det är bara lämpligt om man hållit på ett tag och är medveten om riskerna.

lördag 12 januari 2013

Derivat i Getinge sålda

När jag vaknade i morse så fick jag eld i baken när jag läste nyheterna i mobilen, en av mina favoritaktier blev omnämnd i negativa ordalag och man kunde läsa om vinstvarning. Eftersom favoriten Getinge vinstvarnade så passade jag på att sälja ett derivat jag hade i aktien. Det är ett bra bolag och jag tror att det kommer att gå bra för företaget framöver. Men eftersom jag numera sysslar med spekulation på medellång sikt med hjälp utav derivat så blir jag lite nervös när en aktie vinstvarnar och det visade sig att den gick ner över 8% på en dag, jag vill se lite stabilitet om jag ska använda riskabla hävstångsprodukter.

Om jag däremot hade sysslat med att handla aktier på 2-20 års sikt så hade jag köpt aktier i Getinge en dag som denna när nyheterna var negativa och folk ville sälja billigt, företaget är väldigt bra och det går från framgång till framgång generellt med förhållandevis få rejäla bakslag, det agerar också inom vårdområdet vilket jag uppskattar för företaget sysslar indirekt med något jag känner sympati med: att hjälpa sjuka människor och att hjälpa vården att bli bättre. För några år sedan sysslade jag med aktiehandel på långre sikt, då köpte jag just aktien Getinge när det var stora svarta rubriker och den sjönk till 80kr, sedan sålde jag den något år senare för 160kr och hade alltså turen att få 100% uppgång i en ren aktie.

Om jag däremot hade dejtrejdat, eller vad det nu heter på svenska, i alla fall handlat värdepapper på mycket kort sikt t.ex. några timmar eller någon dag så hade jag istället spekulerat i nedgång i aktien genom att köpa ett derivat som stiger vid nedgång. Därefter hade jag försökt tajma motreaktionen och försökt tjäna pengar på den kortsiktiga uppgången som sker när alla tidiga paniksäljare sålt klart, sedan när alla som vaknat sent på morgonen insett att rubrikerna var negativa och bittert önskat att de vaknat tidigare, men sedan insett att de långsiktiga köparna fått kursen att rekylera upp mot den negativa dagstrenden och sett en gudagiven andra chans att sälja/blanka aktien, så hade jag då försökt tajma den vågen nedåt.

Alltså med daytrading som metod att tjäna pengar så hade jag agerat som en jojjo idag ner-upp-ner, med långsiktig handel hade jag köpt lite aktier i Getinge idag (och om det fortsatt sjunka i några månader hade jag köpt ännu mer om några månader), men nu handlar jag på några veckor/månaders sikt i derivat och då var det läge att sälja i morse. Visst är värdepappershandel spännande? För en som inte är insatt eller intresserad så kan jag förstå att det är avskräckande att spara i värdepapper, men för den som vill slipa sin hjärna och lära sig mycket så kan jag rekommendera att börja med värdepappershandel. Det är himla kul, man har en chans att tjäna pengar på en rolig hobby och dessutom kan det vara spännande vissa dagar på året!

torsdag 20 december 2012

Cyniskt utnyttjande av skolmassakern av lobbyister och politiker


Man undrar hur vissa tänker... Om pensionsbolag slutar investera i vapentillverkare, kommer det då förhindra att galningar utför skolmassakrer??? Det enda som kommer att hända då är ju att pensionärerna blir fattigare och någon annan rikare.

Eller att förbjuda vissa typer av automatvapen, kommer det förhindra att barn och ungdomar går omkring med vanliga pistoler(!) och skjuter andra barn på skolor? Pistoler och revolvrar är betydligt mer lättillgängliga än automatvapen och dessutom lättare att använda av klena ungdomar och barn. Att vissa galningar valt automatvapen beror nog snarare på att det verkar coolare och har nog inte så mycket med tillgänglighet att göra egentligen utan ligger nog snarare i deras märkliga självbild och deras film/spel-inspirerade syn på mord. Att ropa på förbud är ett billigt sätt att vinna politiska poäng utan att egentligen förhindra fler massmord.

Låt oss säga såhär att alla världens politiker väljer att förbjuda alla skjutvapen av alla slag, vad kommer då galningarna göra för att döda andra människor? Jo de kommer använda knytnävarna, köksknivar, yxor, motorsågar, basebollträn, spett, machetar, strypgrepp, gift, bomber, osv... Det går inte att lagstifta bort galningar, och det går dessutom inte att göra så mycket när dessa dessutom är beredda att dö genom självmord efter sitt massmord.

Om man nu skulle gå så långt att man till och med lagstiftar bort alla idag lagliga vapen eller saker som kan användas som vapen t.ex. köksknivar och stekpannor, kommer då de kriminella att sluta döda folk? Nej, de använder i huvudsak olagliga vapen utan licens och bryr sig inte om några regler. Så om man avväpnar alla laglydiga medborgare så kommer man alltså ge vapenmonopol till de kriminella och göra jobbet lättare för dem att döda och våldta, är det klokt?

Vad kan då förhindra en skolmassaker? Jo att någon med bättre vapen eller bättre skicklighet/tur dödar massmördaren innan denne hinner slutföra sitt tilltänkta massmord. Detta kan inte åstadkommas genom restriktivare vapenlagar eller att fonder slutar investera i vapenbolag. Men det kan göras på flera sätt t.ex. att skolor förvarar vapen i ett vapenskåp för exceptionella händelser, att skolorna har väktare med vapen, att poliser patrullerar alla skolor, att skolor utöver beväpnad personal även har metalldetektorer och kontroller vid varje ingång.

Och massakern på Utöya visar dessutom att det inte räcker med en ensam beväpnad polis för att skydda hundratals barn och ungdomar, det skulle sannolikt krävas minst tre för man får dessvärre räkna med att åtminstone en av dem blir skjuten först eftersom massmördaren är redo att skjuta medan polisen har garden nere och går i lugnan ro och knappast förväntar sig att något ska hända just den dagen. Risken att en enskild polisman närvarar då det sker en massaker är verkligen oerhört låg under dennes hela livstid, så en enskild dag är risken minimal vilket gör att den mentala beredskapen kanske inte är på topp just när det händer.

Det är svårt att förhindra skolmassakrar helt enkelt och lobbyister och politiker använder cyniskt dessa händelser för att propagera för sin syn på vapentillverkare och för att skapa hinder för ärliga människor. Det enda effektiva motmedlet mot skolmassakrar är att höja säkerheten på skolorna, men det skulle kosta världen en massa pengar så det talar man inte om och det skulle kräva att många fler poliser och väktare utbildas och får tjänstevapen, och ja, dessa vapen måste köpas från vapentillverkare...

http://www.dn.se/nyheter/varlden/obama-vill-ha-snabba-beslut-om-vapen

http://www.svd.se/naringsliv/branscher/handel-och-tjanster/fritt-fram-for-vapen-i-svenska-ap-fonderna_7769562.svd

Till sist ett litet tips till föräldrar med vapen hemma, som fortfarande lever får tilläggas (vila i frid stackars förskolefröken/mamma). Även om föräldrar kan göra något när det gäller uppfostran och skapa förutsättningar för psykiskt välmående hos sina barn, så kan de värsta fallen som detta sannolikt vara obotliga eller i varje fall vara för svåra för vanliga föräldrar att hjälpa. Frågan är om ens sjukhus klarar av de värsta fallen. Men det skulle ju inte skada att ha svåra pin-koder/kombinationer till sina vapenskåp som man aldrig visar för sina barn, och det kan ju alla föräldrar med vapen hemma se till att sköta bättre även om man har psykiskt välmående barn för alla barn är ju nyfikna och kan skada sig oavsiktligt!

lördag 1 december 2012

Svenska spels förebyggande arbete mot spelberoende i reklamutskick - jag granskarStaten brukar försvara svenska spels privilegierade särställning på spelmarknaden med att man gör ett viktigt förebyggande arbete mot spelberoende. Man menar samtidigt att en avreglering av spelmarknaden skulle kunna leda till att aktörer som inte är socialt ansvarstagande skulle kunna få plats på den svenska spelmarknaden. För några dagar sedan fick jag ett brev hem med reklam ifrån svenska spel där de vill att jag blir veckoprenumerant på lotto med joker, frågan är hur detta går ihop med deras målsättning att minska spelberoendet??? Vilket aktivt arbete mot spelberoende nås jag av som mottagare av denna lockande reklam? Det visar sig vara två små ord i hörnet som ska motverka spelberoende, medan övriga 99% av utskicket består av reklam för att öka mitt spelberoende!!! Snacka om självmål när man som privilegierat statligt spelbolag bygger upp sitt existensberättigande kring sitt förebyggande arbete mot spelberoende, när man med manipulativ reklam vill locka folk att bli veckoprenumeranter på lotto med joker. Jag kan inte se att svenska spel på något vis försöker förhindra spelberoende genom denna reklam, tvärtom vill man få folk så beroende att de spelar varje vecka på lotto med joker som trots spel varje vecka medför en otroligt låg chans att vinna den marknadsförda drömvinsten på över 75 miljoner kronor.