torsdag 27 september 2012

Volvo, Swedish match, naturgas och Getinge

Idag gjorde jag några förändringar. Jag sålde ABB och Betsson, inte för att det på något vis är dåliga företag, tvärtom, utan jag sålde dem därför att jag ansåg att det fanns två betydligt bättre "trades" att göra just nu.

Mitt syfte med värdepappersandel är att tjäna pengar, allra helst med något lägre risk genom diversifiering. I huvudsak köper jag aktier eller mini longs i bra företag med stabil verksamhet och god ekonomi, samtidigt köper jag mini shorts (i praktiken blankar jag alltså en aktie eller ett index). När det gäller råvaror eller andra saker som inte kan generera pengar utan där man bara följer en prisförändring så väljer jag lite mer fritt och måste inte "köpa" och "blanka" samtidigt, det är mer som ett extra komplement till annat sparande och betydligt enklare än aktier.
Skulle något värdepappers kurva gå i fel riktning så kommer det att säljas automatiskt via stopp loss så det finns ingen risk att jag förlorar allt. Om man ska handla värdepapper och överleva är stop-loss extremt viktigt.

I dessa tre spekulerar jag i uppgång:

Naturgas är så extremt billigt och den kan eventuellt snart bryta upp och bilda en stigande trend som skulle generera en bra avkastning. Politisk oro eller krig skulle sannolikt inte påverka priset lika extremt som t.ex. olja och industrimetaller.

Getinge är ett kanonbra företag som expanderar i världen och servar sjukhus och annan vård med utrustning, vård kommer sannolikt folk att behöva i flera hundra år till, välståndet ökar dessutom och världens befolkning ökar extremt kraftigt. Därmed så finns det bra framtidsutsikter så länge det är fred på jorden.

Volvo känner alla till, så det behöver egentligen ingen presentation men kortfattat kan man säga att de säljer lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner över hela världen. Volvo är som Coca Cola, Toyota och Husqvarna, man hittar deras produkter långt ute i djungeln och i ödemarken och förvånas ibland över vilka platser svenska produkter kan hamna på när man reser i världen. (Volvos produkter säljs under olika varumärken)

För denna aktie spekulerar jag i nedgång:

Swedish match producerar tobaksprodukter och andra relaterade produkter. Tobaksindustrin har aktivt motarbetats genom extremt höga straffskatter och lagliga begränsningar, men trots detta så har aktien dock genererat en rejäl avkastning de senaste åren. Aktiepriset har stigit så mycket och i en så fin kurva att en "vanlig dödlig" med lätthet kunnat tjäna 100%, medan proffsen kunnat tjäna betydligt mer. Beroendeframkallande produkter eller nödvändiga produkter kan sannolikt inte bekämpas genom skatter, utan måste förbjudas om man vill få bort intresset på marknaden men då startar en illegal försäljning som gör kriminella rika och då förlorar staten pengar istället för att själva tjäna extrema summor. Därmed är beroendeframkallande produkter bra för både företagen och staten, men väldigt dåliga för de personer som är beroende och för personerna i deras omgivning. Att spekulera i nedgång är därmed det enda jag emotionellt vill göra i denna typen av företag, trots att det ekonomiskt bästa vore att spekulera i uppgång i det långa loppet. Min spekulation i nedgång är därmed på kort till medellång sikt, eftersom jag tror att alla företag som säljer starkt beroendeframkallande produkter har bra förutsättningar att lyckas.
Här är en bra teknisk analys av Swedish match som jag delvis grundat mitt sälj på. Jag hittade inte någon mini short (vilket jag starkt föredrar) utan jag fick lov att köpa ett certifikat som passar sig mycket sämre till den typen av handel jag sysslar med. Förhoppningsvis ställer någon bank ut en mini short snart och då kan jag "byta upp mig" till en för mig ekonomiskt bättre produkt. Ett certifikat med 3 gångers hävstång är allt annat än idealiskt! Men vad ska man göra när det inte finns något bättre just idag?

måndag 17 september 2012

EU:s Barroso tar till det klassiska retoriska knepet för att roffa åt sig mer makt"Argument om att rädda mänskligheten är ofta en falsk täckmantel för begäret efter makt", detta citat på bilden är dessvärre sant.Det får mig att tänka på överstatlighetsivrare inom EU. Läs bara själv hur man resonerar inom EU-toppen så förstår du vad jag menar!Den misskötta ekonomin i ett fåtal EU-stater anges här som skäl för att ge EU mer makt och staterna mindre makt, det "goda" överstatliga EU ska rädda Europa. Ingenstans framför man att de flesta länder i EU skött sin ekonomi väl, och att det bara är ett fåtal demokratiskt valda ledare som misskött vissa länders ekonomi något extremt. Baroso anger också att EU behöver mer pengar för att ha större handlingsutrymme, med andra ord säger han mellan raderna att EU måste börja beskatta befolkningen. Är det inte nog med att stat, landsting och kommuner redan tar hälften av våra inkomster? Ytterligare skatter försämrar EUs globala konkurrenskraft ännu mer vilket kommer göra att ännu fler arbetstillfällen flyr till Asien.
Jag är positiv till samarbete mellan nationer inom EU, men Barrosos förslag om ännu mer överstatlighet och ytterligare skattebörda är jag emot. Vad EU istället behöver är färre byråkrater, smidigare regler och högre ekonomisk effektivitet. Den globala marknaden kräver det och Europas folk behöver de arbetstillfällen som annars hamnar i Asien. Redan har Europa gått miste om miljontals arbetstillfällen dels genom att företag flyttat produktion till Asien under de senaste decennierna och färre nya jobb har skapats p.g.a. skattebördan i Europa. Den ekonomiska konkurrensen mellan nationer är en realitet som man måste anpassa sig till, en hög nettoexport är förutsättningen för välfärd och höga skatter försämrar välfärden i längden. Låga skatter och därmed en mindre och effektivare offentlig sektor är en förutsättning för att attrahera jobben på den globala marknaden.


För den nyfikne så kan jag här på bloggen numera som fri politiker ärligt och öppet tillägga att när jag för mitt förra parti kandiderade till Europaparlamentet 2009 så bad jag att bli placerad långt ner på valsedeln. Anledningen att jag bad valberedningen att placera mig långt ner var helt enkelt att jag inte helt delade partiets uppfattning om EU och ville slippa försvara bl.a. partiets EU-utträdesåsikter och överdrivna protektionism i media mot mitt samvete, det var tabubelagt i SD att vara ens en gnutta EU-positiv därmed höll jag tyst om det och lämnade något svepskäl till valberedningen till varför jag skulle placeras långt ner på listan. Jag var däremot en stark kritiker till ett alltför överstatligt, ekonomiskt ineffektivt och byråkratiskt EU vilket gjorde att jag ändå ville delta på valsedeln för att den skulle få fler seriösa kandidatnamn som gav mer trovärdighet till listan. Det saknades 2009 starka seriösa partier som vågade klaga på överstatligheten och verklighetsfrånvändheten i EU-byråkratin och SD fyllde där en väsentlig roll för demokratin som jag ville stötta. Min personliga allra mest centrala grundideologi är dock libertarianismen som inte alls motsäger sig öppenhet mot andra länder på något vis, tvärtom så är öppenhet mot andra länder och ivrandet för en fri värld med fria individer central i ideologin. En Europeisk union som verkar för libertarianska frihetssyften kan spela en viktig roll för utvecklingen i Europa och även för hela världen genom en strategiskt väl utförd utrikespolitik. Libertarianismen motsätter sig däremot hög beskattning, slöseri med skattemedel, onödigt hård reglering av samhället och alla andra typer av inskränkande i individers fri- och rättigheter som förekommer både i EU och i EU:s medlemsstater. Omotiverat hög skatt är i realiteten stöld från skötsamma arbetande människor, denna stöld sker under hot om straff från statens polisväsende, skatteverk, och rättsväsende, alltså en form av maktmissbruk. Den offentliga sektorn i en demokrati ska ju betjäna folket(!), inte inskränka folkets mänskliga friheter och rättigheter! Det är för mycket att redan kommuner, landsting och stat ålägger vanliga arbetande individer omotiverat höga skattebördor, en fjärde kostsam nivå av överstatlig EU-byråkrati är ett steg i helt fel riktning om man vill värna om jobben och friheten.

Det är Barroso mot folket i denna match, jag hoppas innerligt att folket vinner och kan avvärja hotet om en ännu större kostsam offentlig sektor!