fredag 18 juli 2014

Internetskatten borttagen!

Min avanmälan till radio- och TV-tjänst:

"Hej, enligt den nya domen saknar jag TV-mottagare. I mitt hushåll har vi datorer, plattor och mobiler med internet men saknar helt TV-mottagare. Jag avanmäler mig härmed från radio- och TV-avgiften. Jag önskar dessutom få återbetalning av avgiften jag erlagt eftersom avgiften nu i efterhand visat sig vara olaglig. Orättfärdig och odemokratisk har er nya internetskatt varit hela tiden. Sen är det problematiskt att SVT och SR har en gräddfil in i medborgarnas fickor genom särlagstiftning som gynnar den statliga mediekoncernen ekonomiskt och missgynnar alla konkurrenter. När det gäller webbtjänster/streaming är det också märkligt att andra med betydligt färre betalande kunder under samma period tagit 79kr/månad för bl.a. kvalitétsserier via reklamfria streamingtjänster medan ni år ut och år in tagit mer än dubbelt så mycket betalt av betydligt fler kunder. Låt gå för att markbunden TV kan vara dyrt att driva, men det blir då väldigt märkligt att man som datorägare tvingades betala ett så extremt mycket högre pris för en sämre tjänst som man inte ens ville ha. De få gånger jag kollat på SVTplay har mestadels varit melodifestivalen och eurovision, men då har de tekniska problemen varit så stora att videokvalitén varit undermålig och det har varit avbrott i tjänsten ofta flera gånger per program. Alltså har den enda grej jag egentligen varit intresserad av att betala för varit plågsam att kolla på, då blir den supermycket högre avgiften ännu mindre motiverande att betala. Eurovision song contest har jag i flera år fått kolla på via den danska tjänsten eurovision.tv/octoshape för att SVTplay inte fungerat tillfredsställande, det är pinsamt. Om ett danskt företag lyckas streama till hela Europa borde väl SVT klara av att streama till Sverige?"

För några dagar sedan fick jag ett par tusen kronor tillbaka. Det är skönt att juristerna i högsta förvaltningsdomstolen hade lite råg i ryggen när politikerna inte hade vett att stoppa SVT:s maktmissbruk. Det är ändå helt politiskt tillsatta styrelser för SVT, SR, m.fl. så politiker hade den högsta makten i bolagen, och riksdagen har dessutom den lagstiftande makten och både regering och riksdag har en hög informell makt över bolagen. Det har varit ett märkligt odemokratiskt spel med medborgarnas pengar. Jag har dessutom valt att avstå från att ha TV för att jag inte vill gynna den statliga politiskt korrekta uppläxningsmaskinen ekonomiskt, för jag upplever att den tonen finns i SVT trots att den inte borde finnas där. Demokrati handlar om att makthavarna lyssnar på väljarna och kommer fram till genomförbara kompromisser som tar hänsyn till väljarnas åsikter, inte att de som har makt förmedlar sina åsikter till folket genom att påverka vad som ska föras ut till barn och väljare genom skola och TV, det är direkt antidemokratiskt ur mitt sätt att se det och är ett pågående maktmissbruk som flera generationer levt med. Det är en rest av att vi tidigare var en diktatur som gradvis övergick till demokrati med högt inslag av socialism. I länder med starka frigörelser i form av revolutioner och liknande kan man se att banden till statsförtrycket klippts starkare och man har högre frihetsideal. Överlag är det problematiskt när det läggs på medborgarna nya avgifter och skatter utan att medborgarna tillfrågas, det är inte demokratiskt. I TV-licensplågan för internetanvändare fick frågan inte ens debatteras inför ett val och avgöras genom beslut i riksdagen utan det var ett direkt intrång i medborgarnas plånböcker utan demokratisk förankring.

Jag är glad att internetskatten äntligen är borta nu! Det lär nog inte dröja så länge innan TV som fenomen försvunnit, för snart är nog de flesta personer mer intresserade av saker som är streamade på beställning. För visst är det bättre att kolla på det man vill se när man vill se det? Då kommer det att handla ännu mer än idag om vem som lyckas producera det material som folk vill titta på, istället för att ansvariga väljer ut vad som ska visas vid de tider på dygnet när det finns många potentiella tittare i syfte att förmedla ett budskap och påverka massorna i en viss riktning.

Jag lever redan i den typen av frihet sedan några år, och jag tycker att det är så skönt att inte andra styr vad jag ska titta på och när! Det måste upplevas för att förstå hur skönt det är!

1 kommentar: