söndag 1 maj 2011

För att tjäna pengar måste man ta en riskFör att tjäna pengar måste man riskera något, antingen eget kapital, tid eller hälsa.
Med ett vanligt jobb så riskerar man att förlora värdefull tid i livet på att arbeta, och man kan riskera hälsoproblem som förslitningsskador, utbrändhet, olyckor, m.m. Å andra sidan får man månatligen sina inkomster, och det är skönt att känna att man gör nytta.
När man sparar i värdepapper, t.ex. aktier, derivat eller fonder, så riskerar man istället sina egna sparade medel. Chansen att tjäna pengar är dock större än att förlora. På lång sikt är chansen nära 100% att tjäna pengar om man har några fonder som följer några olika börser i olika delar av världen, på lång sikt alltså. På kort sikt kan vad som helst hända så man ska inte spara kortsiktigt i alltför riskfyllda värdepapper.
Använder man mycket belåning utan att använda stop-loss (t.ex. via traditionellt fondsparande) så riskerar man att förlora betydande andelar av sina sparmedel, är man riktigt klantig så riskerar man dessutom personlig konkurs. Men med aktiesparande riskerar man knappast att få förslitningsskador eller råka ut för en olycka.
Jag tror att sparande i värdepapper är ett utmärkt komplement till vanligt arbete, ett bra sätt att tjäna lite extra pengar som dessutom stimulerar hjärnan lite grann. Framgångsrik värdepappershandel på kort till meddellång sikt är svårt och kräver tid och disciplin. Vanligt fondsparande är däremot så enkelt att en tonåring som hoppat av plugget skulle klara av att bli rik på det, tids nog… Och det är väl just det att enkelt sparande tar väldigt lång tid som gör att en del antingen inte vill spara alls eller försöker sig på lite mer avancerade sparstrategier och aktiv värdepappershandel.