fredag 21 juni 2013

Negativa och positiva ekonomiska rekord två veckor i följd

Förra veckan slog jag ett personligt rekord! Jag förlorade ca -50% på en enda dag, en tung förlust! Denna tveksamma bragd är inget jag är stolt över, men min daytrading funkade helt enkelt inte med hur marknaden betedde sig den dagen och i efterhand insåg jag att jag tog för stora risker under den typen av handelsdag. Men likt fonder skötta av experter så har även vi småsparare svackor, perioder då vår typ av handel inte fungerar. Hade jag förlorat 50% tre dagar i följd hade jag i princip annullerat sparmedlen på depån, så det var ju skönt att det bara blev en dags storförlust.

Idag slog jag dock ett nytt personligt rekord! Jag tjänade ca +200% på en enda dag, en härlig vinst! Det känns skönt att ha utplånat förra veckans förlust genom att slå ett nytt positivt rekord denna veckan. Vissa dagar funkar min typ av daytrading helt enkelt bra, det är skönt.

Som många initierade säkert förstår är det inte aktier eller fonder jag handlade under mina två rekorddagar utan derivat, annars hade det rört sig om några få procent i rörelse på en dag.

Värdepappershandel är en riskabel syssla eftersom man kan förlora allt och egentligen få så mycket minus att man kan gå i personlig konkurs om man klantar sig rejält, men det är ännu mer riskabelt att inte syssla med värdepappershandel! Om man aldrig ägnar sig åt värdepappershandel har ju vi vanliga dödliga människor nästan ingen chans att bli rika, därmed är risken större när man låter bli att syssla med värdepappershandel eftersom risken att förbli en fattiglapp livet ut ligger nära 99% om man inte vågar. :-) Om man ägnar sig åt värdepappershandel av en typ som man behärskar så är sannolikheten stor att man en vacker dag blir rik på det om man fortsätter handla livet ut. Det är alltså definitivt värt att börja handla med värdepapper, allra helst i unga år.

Några gånger de senaste åren har jag gett mig i kast med att handla en typ av derivat som heter CFD, en extrem högriskprodukt där det är möjligt att förlora allt om man glömmer att ställa in stop loss (automatisk order för att skydda sig mot förlust). Därmed är det ett verktyg som bara kan rekommenderas för de erfarna eller för de som är beredda att förlora alla sparmedel på depån. Jag vill dock ändå nämna i korta ordalag hur produkten fungerar här på bloggen eftersom det är en populär produkt och det sker en del aggressiv marknadsföring, och visst finns det attraktiva fördelar med CFD:er även om riskerna är enorma. På mycket kort tid kan man teoretiskt sett bli superrik eller superfattig. Det är med denna typ av derivat jag fick förra veckans och denna veckans rekord.

Flera typer av derivat fungerar som när man köper hus, det gäller till exempel CFD:er, mini futures, warranter och certifikat/ETN/ETF med belåning. Husköp är en bra liknelse som de flesta förstår, så det är ett bra exempel. Man börjar med att kolla på marknaden efter ett hus och när man funnit något intressant så går man till banken för att få ett huslån. Banken kollar lite uppgifter och funderar sedan meddelar man att man inte kan bevilja ett lån på hela beloppet utan en del måste man betala ur egen ficka med sina sparmedel. Banken kanske lånar ut 85% och man betalar 15% ur egen ficka, man får alltså ett större och bättre hus än vad man egentligen har råd med. När man efter några år säljer huset så hoppas man att husets värde stigit så att man får mer betalt än man gav och därmed gör en liten vinst, ja kanske inte så liten i vissa fall utan det rör sig ju om miljoner kronor i vinst för dem som har tur när de säljer sina hus. Om man har otur så har husets värde sjunkit och man får istället en förlust som kan överstiga allt man äger och man får skamsen gå till socialen och tigga försörjningsstöd. Vid husköp tar både banken och husköparen en väldigt stor risk, belåningsgraden är i ovanstående exempel 85/15=5,7. Det är alltså över 5 gångers hävstång vid husköp! Alltså med 200000kr kan man köpa ett hus för drygt 1000000kr.

Ovan nämna derivat fungerar likadant, man tar ett mindre belopp ur sina sparmedel som insats och man köper t.ex. silver eller H&M och banken lånar ut ett större belopp så man kan köpa mer silver eller H&M än man annars hade kunnat. Man kan bl.a. köpa och sälja råvaror, aktieindex, aktier och valutapar på detta sätt. Hävstången varierar beroende på val av bank, instrument och underliggande, och jag har sett allt från 1,5 till 400 gångers hävstång. För CFD:er så är det vanligt med ca 20-200 gångers hävstång.

Låt oss säga att man vill köpa guld, och väljer ett certifikat med 2 gångers hävstång, då kan man för 2000kr köpa guld värt 4000kr. Om man istället väljer en CFD med 200 gångers hävstång kan man alltså för 2000kr köpa guld värt 400000kr och det är på så sätt som man kan ordna snabba rikedom eller snabb fattigdom inom loppet av någon månad. Derivat med så enormt hög hävstång passar alltså främst för daytrading. Låt oss säga att guldet stiger i värde under en dag till 402000kr, då har men med 2000 kr lyckats skapa sig en ganska god dagslön jämfört med ett vanligt jobb. Med certifikatet fick man den dagen bara 20kr i dagslön, vilket kanske räcker till en läsk i en automat. Det omvända gäller om man förlorar den dagen. CFD:er möjliggör alltså för "oss vanliga fattiglappar" att "dejtrejda" som om vi vore "rika knösar" i Londons finanskvarter och tjäna en dagslön på att någon aktie/råvara rör sig med någon halv procent under bråkdelen av en dag. CFD:er är alltså en helt klart användbar produkt och väl värd att använda i vissa situationer. Mina absoluta favoriter som jag använt mycket är dock mini futures, ETF:er och vanliga aktier, men CFD:er är roliga att använda och är ett bra sätt att få några sköna extraslantar om man bemästrar CFD-handelns svårigheter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar