måndag 21 maj 2012

Sålde aktier i tele2

Tele2-aktiens kurva ser inte bra ut, utan det ser ut som om att aktien kommer att sjunka i värde framöver.

Ett av mina mål med att spara i aktier och värdepapper är att inte riskera att förlora alltför mycket vid nedgångar, därför säljer jag om ett värdepapper börjar ge förlust. I vanliga fall följer jag klassisk teknisk analys eller en kombination av modern och klassisk teknisk analys för att avgöra när något ska säljas eller köpas. I tele2-aktien blev dock kurvan något otydlig efter en kraftig extrautdelning för ett år sedan, vilket gör det svårare att rätt applicera teknisk analys på kurvan.