måndag 22 oktober 2012

Rowan Atkinson håller ett bra tal om yttrandefrihet

Det är skönt när kändisar engagerar sig för så viktiga frågor som yttrandefrihet, Rowan gjorde ett gott jobb i dubbel bemärkelse. Vi skulle behöva få en god debatt även i Sverige. Jag hoppas att fler svenska kändisar ska börja kampanja för yttrandefrihet så att Lars Vilks inte förblir den ende som vågar. Motståndare till yttrandefrihet har ju inte försökt att bemöta hans argument utan har mer riktat in sig på att smutskasta honom som person, vilket är så typiskt för hur delar av media och delar av politikerkåren agerar om någon har bra argument som de inte klarar av att bemöta.
För en majoritet av väljarkåren, tidningsläsarna och TV-tittarna tror jag dock att införande av full yttrandefrihet är en viktig delkomponent för att de ska känna att de bor i ett fullvärdigt demokratiskt land. Jag tror att stödet för att behålla en begränsad yttrandefrihet är lågt men att folk är för ointresserade av politik för att orka protestera. Det är sorgligt att t.ex. debattforum som flashback behövt placera sig i USA för att inte bli censurerade eller nedstängda av svenska myndigheter. Det är sorgligt att en pastor som predikar sin syn på homosexualitet tvingas gå igenom jobbiga rättegångar för sin rätt att framföra sina åsikter i sin egen kyrka. Det är sorgligt att det finns politiker, journalister och myndighetspersoner som anser sig ha rätt att trycka ner folks åsikter överhuvudtaget. Full yttrandefrihet och full åsiktsfrihet borde vara självklara delkomponenter för att ett land ska få kalla sig en demokrati, oavsett om det gäller det talade ordet, det skrivna ordet, konstverk, bilder eller andra uttrycksformer!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar