fredag 29 april 2011

Jag lämnar Sverigedemokraterna, efter ideologiska övervägandenEfter några års funderingar kring ideologier och min egen inställning så har jag kommit fram till att jag ska sluta representera SD, trots att det är ett parti på stark tillväxt med bra karriärmöjligheter. Jag anser att det är viktigare att följa min ideologiska övertygelse. Jag har varit landstings- och kommunpolitiker för  Sverigedemokraterna i Örebro sedan 2006, men jag kommer från och med idag fortsätta i fullmäktige som ”oberoende borgerlig” tills vidare
Efter drygt 3 års noggranna funderingar kring partipolitiska ideologier, har jag kommit fram till att min ideologiska inriktning i alltför hög grad skiljer sig från SD:s. Jag har trots detta försökt att göra ett så gott arbete som möjligt för SD under den tid jag var kvar i partiet, jag har inte velat lämna på ett sätt som skapar problem för partiet. Min fru är aktiv i partiet, och det finns andra bra personer i partiet som jag inte velat överge i brådrasket. Jag har kämpat på för partiet in i det sista, men egentligen började jag redan för ett par år sedan att inrikta mig på att försöka hitta en ersättare som kunde ta över min ledarroll i länet, det visade sig dock vara svårt att hitta en lämplig person. Jag har av förståeliga skäl inte öppet kunnat berätta att jag vill vidare till ett parti som ligger mig närmre ideologiskt men jag har dock gradvis ändå trappat ner mitt engagemang i SD och utan att röja mina egentliga skäl försökt inrikta mig på att lära de nya hur man bedriver partiarbete, följer stadgar och anpassar sig till de politiska spelreglerna. Jag har som sagt velat lämna på ett schysst sätt, och jag känner mig nu redo för att gå över till den ekonomiskt liberala sidan i politiken där jag egentligen hör hemma.
Jag har under de senaste 5 åren i mina politiska uppdrag i länet fått ett högt förtroende för flertalet företrädare för allianspartierna, och jag känner att dessa politiker kombinerat med alliansens fungerande former för politiska kompromisser kan ge ett stabilt och trovärdigt styre i kommuner och landsting. Jag kommer sannolikt framöver försöka stötta alliansens förslag för att bidra till att invånarna får ett stabilt och väl fungerande styre på kommunal- och landstingsnivå. Även om de ideologiska skälen i kombination med en sund ekonomisk politik är det som betyder mest för mig personligen, är också allianspartiernas väl fungerande samarbete ett plus i kanten som ger mig tillförsikt i att jag gör ett bra val om jag skulle rösta med deras förslag framöver.
Tills vidare kommer jag att kalla mig ”oberoende borgerlig” i mina politiska uppdrag i Örebro län, som bl.a. innefattar kommun- och landstingspolitiken. Planen är att senare ansluta mig till något parti som ligger närmre min ideologiska inriktning som i huvudsak är inspirerad av liberala och konservativa idéer.
Min fru och jag kommer inte att vara med i samma parti framöver, däremot kommer vi bägge arbeta, baserat på våra respektive ideologiska värderingar och politiska inriktningar, för att invånarna ska få det bättre i Sverige och i det målet står vi starkt enade. Vi kommer att arbeta på olika politiska nivåer, Julia i riksdagen och jag i landsting och kommun, vi är bägge duktiga på sekretess, vi respekterar oliktänkande och har starka demokratiska ideal, så vi förväntar oss att den nya situationen ska fungera väl och att vi kommer fortsätta att stötta varandra trots att det blir annorlunda framöver. Vår högsta önskan är att hjälpa människor att få en bra framtid, och det kan man göra utifrån olika aspekter och olika partier.
David Kronlid, oberoende borgerlig kommun- och landstingspolitiker i Örebro
För vidare kontakt:
e-post: david@davidkronlid.se
Mobil: 076-1287118
PS. För dem som vill läsa mer om hur mitt besked bemötts av media och politiker i Örebro så finns följande länkar:
Sveriges radio

Nerikes Allehanda
Dagen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar